Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Είναι η συνείδηση ανεξάρτητη του σώματος;(NTR)Είναι η συνείδηση ανεξάρτητη του σώματος;
Πού βρίσκεται η έδρα της συνείδηση;
Μπορούν τα ζώα και οι μηχανές να έχουν συνείδηση;
Το αίνιγμα της συνείδησης απασχολεί τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Μια οριστική και πειστική απάντηση για το τι ακριβώς είναι η συνείδηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Πριν από 2.500 χρόνια, ο μεγάλος φιλόσοφος Δημόκριτος είχε ασχοληθεί με τη σχέση ανάμεσα στις αισθητηριακές εντυπώσεις και τον τρόπο που το λογικό μας τις αντιλαμβάνεται.
Αργότερα ο επίσκοπος Αυγουστίνος διατύπωσε γύρω στο έτος 400 μ.X. τον εξής προβληματισμό:

 «Όταν ένα υλικό πράγμα ιδωθεί με τα μάτια του νου, δεν είναι πια υλικό πράγμα αλλά ένα καθρέφτισμα αυτού του πράγματος, και η μονάδα που αντιλαμβάνεται αυτό το καθρέφτισμα στο νου δεν είναι ούτε υλικό σώμα ούτε το καθρέφτισμα του φυσικού αντικειμένου».

Αυτή η διάκριση ανάμεσα σε ένα υλικό σώμα, που μπορεί να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα κόσμο, και έναν άυλο νου – ή μια άυλη ψυχή – που μπορεί να έχει συνειδητή επίγνωση του κόσμου ονομάζεται στη φιλοσοφία δυϊσμός.
 Πρόκειται, με δυο λόγια, για ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο κόσμο των αισθήσεων και τον κόσμο της συνείδησης, ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή/ νου ως δύο εντελώς διαφορετικών ουσιών.

Καρτέσιος: H ψυχή εδρεύει στην επίφυση
0 Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Καρτέσιος (Rene Descartes) ανέπτυξε περισσότερο αυτή την άποψη για τη συνείδηση στο έργο του “Στοχασμοί περί της Πρώτης Φιλοσοφίας” (Meditationes de prima philosophia) το 1641. Περιγράφει την ψυχή σαν «άυλο, σκεπτόμενο πράγμα», που αποτελεί την ουσία του ανθρώπου και εμπεριέχει όλες τις σκέψεις, ελπίδες και αμφιβολίες του, καθώς και την πίστη του. Κατά τον Καρτέσιο, σώμα και ψυχή βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η ψυχή όμως μπορεί να υπάρξει και ανεξάρτητα από το σώμα.
O Καρτέσιος προσπάθησε να εντοπίσει πού εδρεύει η ψυχή και την τοποθέτησε στον εγκέφαλο, σε αντίθεση με άλλους φιλοσόφους, που υποστήριζαν ότι η ψυχή αιωρείται ελεύθερα ή βρίσκεται παντού.
 O Καρτέσιος γνώριζε ότι η δομή του εγκεφάλου είναι συμμετρική, ότι δηλαδή οι περισσότερες δομές είναι διπλές και βρίσκονται και στα δύο ημισφαίρια. Επειδή η ψυχή αποτελεί την ουσία του ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να έχουμε μόνο μία, συλλογίστηκε ο Καρτέσιος· γι’ αυτό και θα πρέπει να εδρεύει σε μια δομή του εγκεφάλου που είναι μοναδική.
 Υπέθεσε λοιπόν ότι η ψυχή βρίσκεται στην επίφυση, μια δομή του μεσεγκεφάλου. Σήμερα ξέρουμε ότι η επίφυση είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της ορμόνης σεροτονίνη, η οποία ελέγχει τον ημερονύκτιο βιορυθμό μας. Υπάρχουν και σήμερα θεωρίες που υποστηρίζουν ότι ο αδένας αυτός παίζει σημαντικό ρόλο στη συνείδηση μας – κάτι που, ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά.
O Θεός σύνδεσμος σώματος-ψυχής
Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Καρτέσιο και τον καρτεσιανό δυϊσμό ήταν ότι έπρεπε να εξηγήσει πώς η άυλη ψυχή μπορούσε να ενσωματωθεί στο υλικό τμήμα της επίφυσης και κατά συνέπεια στο σώμα, αφού σώμα και ψυχή αποτελούνταν από δύο τελείως διαφορετικές ουσίες.
O Γάλλος φιλόσοφος δε βρήκε ικανοποιητική απάντηση, οπαδοί του όμως υποστήριξαν ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ σώματος και ψυχής.
Οι υποστηρικτές του δυϊσμού δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εξηγήσουν με σαφήνεια τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή.
Στο άλλο στρατόπεδο βρίσκεται ο υλισμός, το φιλοσοφικό σύστημα που διδάσκει ότι η ψυχή που έχει συνείδηση και ο υλικός εγκέφαλος είναι το ίδιο και το αυτό και ότι ο άνθρωπος δε διαθέτει κάτι άυλο.
Η νόηση είναι λειτουργία της ύλης, η συνείδηση είναι απόρροια των διεργασιών του εγκεφάλου – επομένως παύει να υπάρχει αμέσως μόλις πάψει να λειτουργεί ο εγκέφαλος .
Σε ορισμένες υλιστικές θεωρίες, κεντρικό ρόλο παίζει ο όρος “νευρωνικό αντίστοιχο”:  
Για κάθε επιμέρους λειτουργία της συνείδησης υπάρχει μια νευρωνική δραστηριότητα που μπορεί να την εξηγήσει.
 Οι περισσότεροι νευροφυσιολόγοι υιοθετούν την άποψη ότι η συνείδηση και όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα προέρχονται από βιοχημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο.
Είναι όμως πολύ δύσκολο να αποδείξει κανείς εμπειρικά την ορθότητα της θεωρίας και να αναγνωρίσει τους συγκεκριμένους νευρικούς ερεθισμούς που αντιστοιχούν στη συνεί
δηση. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να εξακριβώσουμε τι συμβαίνει στη συνείδηση με ένα εγκεφαλογράφημα, όπως κάνουν οι νευρολόγοι όταν θέλουν να εντοπίσουν, για παράδειγμα, τους νευρώνες που ευθύνονται για την κίνηση του χεριού.
 Αναλύοντας τομογραφίες του εγκεφάλου πριν, κατά και μετά την κίνηση, οι νευρολόγοι εξακριβώνουν ποια κέντρα του εγκεφάλου ενεργοποιούνται.
Αυτή η απλή μέθοδος, όμως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη μελέτη των – σαφώς πολυπλοκότερων – διεργασιών της συνείδησης.
Υπάρχουν πολλές σχολές στην υλιστική φιλοσοφία, αλλά στην αρχή όλοι οι υλιστές ήταν σύμφωνοι ότι η ψυχή, ο φορέας της συνείδησης, είναι εγκαταστημένη σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου, μια θέση παρόμοια με εκείνη του Καρτέσιου για την επίφυση.
Τον περασμένο αιώνα, όμως, η επιστήμη έκανε μεγάλες προόδους.
Έτσι, οι νευροφυσιολόγοι συνειδητοποίησαν την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η λειτουργία του εγκεφάλου – οι απαντήσεις που έδιναν μέχρι τότε τόσο οι υλιστικές όσο και οι δυϊστικές φιλοσοφικές θεωρίες αποδείχθηκαν προβληματικές.

Πολλαπλά προσχέδια….

Ο Τσέχος ψυχολόγος Max Wertheimer έκανε το 1912 ένα σημαντικό πείραμα.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό έβλεπαν δύο εικόνες που εναλλάσσονταν πολύ γρήγορα, από τις οποίες η μία είχε έναν μπλε κύκλο στην πάνω αριστερή γωνία και η άλλη έναν κόκκινο κύκλο στην κάτω δεξιά γωνία. Αποδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν τις δύο εικόνες ως μία εικόνα, στην οποία ο κύκλος κινούνταν διαρκώς από τη μία γωνία στην άλλη και στο μέσον άλλαζε χρώμα από μπλε σε κόκκινο.
H δεύτερη εικόνα επηρέαζε, λοιπόν, την αντίληψη των παρατηρητών για την πρώτη εικόνα, με αποτέλεσμα η αλλαγή του χρώματος να γίνεται αντιληπτή πριν ακόμη οι συμμετέχοντες αποκτήσουν συνείδηση της δεύτερης εικόνας. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «φαινόμενο phi», οφείλεται σε μια διεργασία του εγκεφάλου η οποία συμπληρώνει το χρονικό και χωρικό χάσμα μεταξύ των εικόνων και μας δίνει έτσι την αίσθηση της κίνησης. Τα κινούμενα σχέδια είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο.
Ερμηνεύοντας αυτό το πείραμα, ο Αμερικανός φιλόσοφος και καθηγητής γνωσιολογίας Daniel Dennett κατέληξε, μερικές δεκαετίες αργότερα, στο συμπέρασμα ότι η συνείδηση δεν αντιλαμβάνεται τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Αν η συνείδηση εδραζόταν σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, τα νευρικά ερεθίσματα από το μάτι θα έπρεπε να φτάνουν στον εγκέφαλο με τη σειρά με την οποία προκλήθηκαν και οι εθελοντές σε δύο ανεξάρτητα πειράματα θα είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο κύκλος ήταν πρώτα μπλε και μετά κόκκινος. Γι’ αυτό, ο Αμερικανός φιλόσοφος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνείδηση δεν εδράζεται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία πολλών εγκεφαλικών περιοχών.
Στο μεταξύ, οι νευρολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι ασθένειες και ατυχήματα που προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο ατόμων οδηγούν σχεδόν πάντα σε αλλαγές της προσωπικότητας τους. Και αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την  άποψη ότι η συνείδηση δε συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου.
O Dennett προσπάθησε το 1991 να «θάψει» μια για πάντα το δυϊσμό του Καρτέσιου, που, κατά τη γνώμη του, είχε ασκήσει μια υπερβολική επίδραση στις υπάρχουσες θεωρίες για τη συνείδηση. Παρουσίασε τη δική του θεωρία, το λεγόμενο «μοντέλο πολλαπλών προσχεδίων» – «multiple drafts model». Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε αισθητήριο ερέθισμα είτε εξετάζεται από τον εγκέφαλο μεμονωμένα είτε συνδυάζεται με ένα άλλο ερέθισμα που είχε προσληφθεί νωρίτερα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτό από τη συνείδηση, οπότε τα δύο ερεθίσματα συγχωνεύονται και παράγουν μια ενιαία συνειδητή εμπειρία. Όπως υποδηλώνει η ονομασία της θεωρίας, αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο σε μικρά, μεμονωμένα «κομμάτια», που θυμίζουν βιαστικά προσχέδια. Όπως από αυτά μπορεί να προκύψει μέχρι και ένα μυθιστόρημα, έτσι και τα διάφορα αισθητήρια ερεθίσματα συγκεντρώνονται, ενοποιούνται και σχηματίζουν μια γενική, συνειδητή εμπειρία.
H συνείδηση δεν εμφανίζεται αμέσως μόλις αντιληφθούμε κάτι. θα πρέπει, αντίθετα, να την αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς επεξεργασίας ενός αδιάκοπου ρεύματος πληροφοριών. Και, επιπλέον, όλα τα ερεθίσματα δεν καταλήγουν στη συνείδηση μας.
Τα ζώα έχουν συνείδηση;
Σε αυτό το μοντέλο των πολλαπλών προσχεδίων δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνείδηση παρά μόνο στο βαθμό που αυτή επηρεάζει τις πράξεις μας. Από την άλλη, η θεωρία του Dennett δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της έννοιας της συνείδησης, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ύπαρξη συνείδησης ακόμη και στα ζώα και τις μηχανές.
H θεωρία του Αμερικανού φιλοσόφου δε δίνει συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα πού εδρεύει η συνείδηση. Πολλοί νευρολόγοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν την κεντρική ιδέα του Dennett, ότι η συνείδηση έχει φυσική μορφή και συνδέεται με περισσότερες από μία περιοχές του εγκεφάλου.
0 Βρετανός μοριακός βιολόγος και νευροβιολόγος Francis Crick, βραβευμένος με Νόμπελ το 1962 για τις ανακαλύψεις του πάνω στη δομή του DNA, προσπάθησε να εντοπίσει την έδρα της συνείδησης. Πέθανε το 2004, πριν ολοκληρώσει την έρευνα του, όμως ο συνάδελφος του Christof Koch συνέχισε το έργο του και δημοσίευσε το 2005 τη θεωρία τους.
Το παράδειγμα του ρόδου
Οι Francis Crick και Christof Koch θεώρησαν ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι οι συνειδητές εντυπώσεις από ένα αντικείμενο ενσωματώνονται σχεδόν πάντα σε μια συγκεκριμένη εμπειρία. H όψη, το χρώμα και η μυρωδιά του ρόδου συνδέονται με τη συναισθηματική μας εικόνα για το ρόδο ως σύμβολο της αγάπης. Ξέρουμε ότι η επεξεργασία των διαφόρων αισθητηριακών ερεθισμάτων και των συναισθημάτων λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου, γι’ αυτό και πρέπει να συνεργαστούν πολλά τμήματα του εγκεφάλου για να έχουμε μια ολοκληρωμένη συνειδητή εμπειρία του ρόδου.
Οι δύο ερευνητές άρχισαν να μελετούν την ανατομία του εγκεφάλου προκειμένου να ανακαλύψουν τη δομή που είναι αρμόδια γι’ αυτή τη λειτουργία συντονισμού. Οι έρευνες τους οδήγησαν οε μια περιοχή φαιάς ουσίας κάτω από το κεντρικό τμήμα του φλοιού των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Το εν λόγω στρώμα νευρώνων, που το πάχος τους δεν ξεπερνά το ένα χιλιοστό, λέγεται ταινιοειδής πυρήνας (Claustrum) ή προ-τείχισμα.
 Το βρίσκουμε σε όλα τα θηλαστικά, αλλά η λειτουργία του παραμένει ανεξακρίβωτη.
 Οι δύο ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες αυτού του πυρήνα συνδέονται με όλα σχεδόν τα τμήματα του φλοιού, όπου εδρεύουν οι ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η γλώσσα, η λήψη αποφάσεων και οι αισθήσεις
 Οι συνδέσεις είναι αμφίδρομες: οι νευρώνες του ταινιοειδούς πυρήνα δέχονται αλλά και αποστέλλουν πληροφορίες στο φλοιό του εγκεφάλου. Επιπλέον, επικοινωνούν με το βαθύτερο τμήμα του εγκεφάλου, απ’ όπου προέρχονται τα βασικά συναισθήματα…..

"Τον εαυτό σου τον έχεις πάντα μαζί σου'' . (NTR)

Η  αυτοπεποίθηση είναι το Α και το Ω για την πορεία μας στη ζωή!..... 

1. Απέφευγε ανθρώπους ή καταστάσεις που είναι τοξικά για εσένα
και που καλλιεργούν αμφιβολίες για τον εαυτό σου, τις πράξεις σου και τις δυνατότητές σου
π.χ. με συνεχόμενη στείρα ή /και αρνητική κριτική, συνεχή έμφαση στα "λάθη" ή κάθε είδους υποτίμηση.
Κάποιες φορές αυτό πιθανόν να συμβαίνει και από την εσωτερική σου φωνή, όταν αυτή σε επικρίνει.
Μπορείς να μάθεις να κατασιγάζεις αυτή τη φωνή και μια πιο εποικοδομητική
θετική φωνή να αρχίσει προοδευτικά να παίρνει' περισσότερο τον λόγο.
Συνήθως είναι θέμα προσπάθειας και εξάσκησης.
2.    Εντόπισε ή ξαναθυμήσου πράγματα που σου αρέσει να κάνεις και συνήθως είσαι καλός /ή σε αυτά.
Κάθε άνθρωπος έχει τουλάχιστον ένα ταλέντο σε κάτι με τρόπο μοναδικό.
Ίσως χρειαστεί λίγη παραπάνω προσπάθεια για να το
"ξεσκεπάσεις" ή να το "ξεσκονίσεις" και να το καλλιεργήσεις.
Ένας τρόπος για να το κάνεις είναι για παράδειγμα να είσαι ανοιχτός στο να δοκιμάσεις
κάτι που θα ήθελες να κάνεις ή να ξανακάνεις αλλά ποτέ δεν το προσπάθησες στην πραγματικότητα.
Αυτό μπορεί να είναι π.χ. ένα άθλημα, ένα ταξίδι, ένα χόμπι.
Η συνεχής αναβολή για κάτι που θέλεις και
μπορείς συνήθως συμβάλει στην μείωση της αυτοπεποίθησης.
3.    Προσπάθησε σε συστηματική βάση να κάνεις κάτι θρεπτικό για σενα.
Αυτό μπορεί να είναι π.χ. μια βόλτα στην φύση, ένας καφές ή ένα δείπνο με έναν καλό φίλο,
ένα μασάζ, το να αγοράσεις ένα δώρο για τον εαυτό σου. Το να κάνεις συστηματικά
κάτι θρεπτικό για εσένα συνήθως βοηθάει στο να είσαι σε συνεχή επαφή με τον εαυτό σου και
στο να μπορείς να αναγνωρίζεις και να ικανοποιείς τις ανάγκες σου.
Αυτό συντελεί σημαντικά στο να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση αλλά και στο να εξελίσσεσαι
γνωρίζοντας κάτι καινούριο και θρεπτικό για τον εαυτό σου.
4.    Υπάρχει αρκετή για όλους !
Όσο περίεργο κι αν μπορεί να ακούγεται κάποιες φορές οι άνθρωποι αποφεύγουν
να πιστεύουν στον εαυτό τους επειδή άλλοι άνθρωποι γύρω τους δεν πιστεύουν κι εκείνοι στον εαυτό τους -
έχουν δηλαδή προβλήματα αυτοπεποίθησης. Έτσι, μπορεί να πιάνεις καμιά φορά τον εαυτό σου
να αισθάνεται ντροπή επειδή είσαι καλός σε κάτι ή βλάκας' επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν.

Μην αφήνεις κάτι τέτοιο να σου στερεί την δική σου πίστη στις ικανότητές σου -
ο καθένας μπορεί να αποκτήσει ή /και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του
 εφόσον το θελήσει και το προσπαθήσει.
Τις περισσότερες φορές είναι θέμα επιλογής, απόφασης και εξάσκησης
.
5.    Αποδεσμεύσου από το "τέλειο".
Το "τέλειο" είναι εχθρός της αυτοπεποίθησης. Το να θέτεις υπερβολικά υψηλά κριτήρια
ή στόχους σε εσένα ή και
στους άλλους είναι συνήθως ένας καλός τρόπος να νιώσεις απογοήτευση.
Κάτι τέτοιο συνήθως μειώνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας.
Το να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι "τέλεια",
συνήθως σημαίνει ότι επιλέγεις να κάνεις κάτι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει.
Πώς θα αισθανόσουν αν σου έλεγαν ότι η έννοια λάθος' στην πραγματικότητα δεν υπάρχει;
Υπάρχουν απλά δρόμοι και μονοπάτια που κάποιες φορές δεν σε οδηγούν εκεί που θέλεις.
6.    "Τον εαυτό σου τον έχεις πάντα μαζί σου".

Το να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι συμπεριφέρεσαι
 και στον εαυτό σου με αγάπη και αποδοχή.
Τα επίπεδα αυτοπεποίθησης δεν είναι κάτι παγιωμένο αλλά μεταβάλλονται.
Ωστόσο, μην αφήνεις τα επίπεδα της αυτοπεποίθησής σου να εξαρτώνται και να καθορίζονται
σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό από τους άλλους ή από τις εξωτερικές συνθήκες γύρω σου.
Μπορείς να βάλεις ένα "όριο και να υποσχεθείς στον εαυτό σου πως
ό,τι και να συμβεί θα προσπαθήσω όσο πραγματικά μπορώ να μην ξεπεράσω αυτό το όριο".
Για παράδειγμα, "δεν θα σταματήσω να βλέπω τους φίλους μου επειδή χωρίζω" ή
δεν θα αναβάλω να κάνω τη βόλτα μου ή την γυμναστική μου επειδή είχα μια κακή μέρα στη δουλειά'
ή θα συνεχίσω την προσπάθεια να βρω την δουλειά ή την σχέση που θα ήθελα ανεξάρτητα από το αν
οι ως τώρα οι προσπάθειές μου δεν απέδωσαν όσο θα ήθελα.' Θύμισε στον εαυτό σου
ότι αν εσύ δεν είσαι καλά θα χρειαστείς περισσότερη προσπάθεια
για να αντεπεξέλθεις σε μια δύσκολη κατάσταση.
7.    Εσύ επιλέγεις!
Αυτοί είναι μόλις επτά τρόποι από τους πάρα πολλούς που θα μπορούσαν να προταθούν.
Διαβάζοντας αυτό το άρθρο ίσως να έχεις σκεφτεί και άλλους, δικούς σου τρόπους,
που βοηθούν καλύτερα εσένα να καλλιεργήσεις και να βελτιώσεις την αυτοπεποίθησή σου.
Η επιλογή του για το πώς θα το κάνεις - εφόσον το θέλεις - είναι δική σου.
Απλά ίσως χρειαστεί να το σκεφτείς, να ψάξεις και να βρεις την καταλληλότερη διαδρομή γα σενα.
Μπορεί αυτό να γίνει μέσα από ένα άθλημα, από σεμινάρια, από ομάδες, από ατομική θεραπεία, από ένα ταξίδι.
Σημασία έχει ότι μπορείς!"Τον εαυτό σου τον έχεις πάντα μαζί σου'' .
Αυτό πρέπει να είναι οδηγός μας .............και όλα τα άλλα έπονται!!!!!!

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

οι Μεν και οι Δεν (NTR)οι Μεν και οι Δεν

Για να μπορείς να ξέρεις τι να κάνεις και ποιόν έχεις απέναντι σου,
σε κάθε περίπτωση να ξέρεις γιατί αρρωσταίνεις συνεχώς, γιατί έχεις πονοκεφάλους όταν είσαι με συγκεκριμένους ανθρώπους και γιατί δεν μπορείς να προοδεύσεις παρά τις φιλότιμες και συνεχείς προσπάθειες που καταβάλεις.. Να κατανοήσεις γιατί συνεχώς παθαίνεις ατυχήματα χωρίς προφανή λόγο. Γιατί η “τύχη” ούτε που σε ξέρει και γιατί και ποιος φταίει που η ζωή σου είναι μαύρη και δεν πάει μπροστά σαν χαλασμένη.

Το βασικότερο είναι να κατανοήσεις γιατί η Ζωή σου είναι μια τραμπάλα. Πάει μια πάνω και μια κάτω. Υπάρχει εξήγηση  και αυτή δεν έχει να κάνει με την τύχη... με την μοίρα ....ή την θέση των πλανητών, αλλά με πολύ συγκεκριμένα   χαρακτηριστικά.Υπάρχουν αυτοί που από το Τίποτα κάνουν Κάτι, οι
‘Μεν’ και αυτοί που παίρνουν ένα Κάτι και το κάνουν Τίποτα οι ‘Δεν’.
Ξεχωρίστε τους...
Καταστρέφουν την δουλειά, την καριέρα, την ζωή σας..... 
Ξεχωρίστε τους......ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΥΣ!!!!!!

Για να μπορείς να ξέρεις τι να κάνεις και ποιόν έχεις απέναντι σου, σε
κάθε περίπτωση να ξέρεις γιατί αρρωσταίνεις....

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!!!(NTR)Δώσε Στοργή,
Δώσε καλά λόγια,
Χαμογέλασε, ακόμη και στους πιο στρυφνούς κακιωμένους και κακότροπους ανθρώπους.
Δώσε έπαινο, χαρά, γέλιο.
Φτιάξε ένα μικρό βιβλίο με ένα θέμα που είσαι πολύ καλός/η –σε κάτι είσαι πολύ καλός/η- και χάρισε το σε ανθρώπους....
Αγόρασε κάποια  βιβλία και χάρισε τα.
Άδειασε την αποθήκη –ποτέ δεν κατάλαβα την χρησιμότητα μιας αποθήκης-  και χάρισε τα Σε ατομα που εχουν αναγκη!!!!!
Πρόσφερε κάτι πολύτιμο για σένα.
Γίνε δωρητής οργάνων για μετά τον θάνατο σου.
Πρόσφερε θετικά λόγια...
Πρόσφερε ένα λουλούδι.
Μια αγκαλιά,.......
Φρόντισε να έχεις αισθήματα, όχι συναισθήματα,... αλλά αισθήματα....
 Ποιά η διαφορά????
 Συν-αίσθημα είναι αυτό που νοιώθεις μετά από μια σκέψη-λέξη.
 Αίσθημα είναι αυτό που νοιώθεις χωρίς Σκέψη η λέξη. 
Αίσθημα είναι η αίσθηση που υπάρχει χωρίς εξωτερικό ερέθισμα. 
Αυτό είναι και η Αγάπη, αίσθημα και όχι συν-αίσθημα.... 
και ποτέ ποτέ μην ξεχνάς πως...<< ότι δίνεις ....παίρνεις.......>>

ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ(NTR)


ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
{ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ  ΚΑΤΑ}Τα υπερ…!!!!!! Το παθιασμενο σεξ, οι εντονες συγκινησεις

                   Η εξαψη που δεν επιτρεπει να νιωσουμε ανια και πληξη.

Τα κατά…!!!!! Είναι σχεσεις εξαντλητικες, αδιεξοδες, ψευτικες,                                                                        μαζοχιστικες που τραυματιζουν την αυτοεκτιμηση μας και δεν καταληγουν σε μακροχρονη ομαλη συμβιωση αφου δεν μπορουν να μας καλυψουν συναισθηματικα και ψυχικα.


Σε μια σχεση , οπου απουσιαζει η συναισθηματικη  επενδυση και η καλυψη βασικων ανθρωπινων αναγκων, όπως η κατανοηση, η συντροφικοτητα,το μοιρασμα το ενδιαφερον για τη ζωη του αλλου, η σημασια του σεξ γινεται πρωταρχικη και παθολογικη.
Ετσι η σαρκικη  ικανοποιηση γινεται το κεφαλαιωδες ζητουμενο, γιατι 
δεν μπορουμε να νιωσουμε αλλα συναισθηματα.
Μεσα από το σεξ προσπαθουμε να νιωσουμε ασφαλεις, να αισθανθουμε 
πιο κοντα με τον αλλον να απαλυνουμε τη μοναξια μας.
Συμβολικα επιτυγχανουμε την απολυτη ενωση που είναι η υψιστη εκφραση 
της δυαδικης επαφης.
Με το σεξ ξορκιζουμε το φοβο του Θανατου.
Το εντονο σεξ δινει το αισθημα της ευφοριας και της διεγερσης το οποιο όμως 
δεν διατηρειται.
Αν δεν υπαρχουν συναισθηματικα ερεισματα στη σχεση, η ευφορια συχνα 
συνοδευεται από ψυχικη καταπτωση.

Ας υποθεσουμε ότι σας προτεινουν να διαβασετε την ερωτικη ιστορια 
ενός ζευγαριου αλλα πρεπει να επιλεξετε αναμεσα σε δυο περιπτωσεις.

Η πρωτη …αφορα μια σχεση ΘΥΕΛΛΩΔΗ, με ενταση και παθος,
εντονους τσακωμους, ξαφνικους χωρισμους και συνεχεις επανασυνδεσεις, 
καταπληκτικο και απογειωτικο σεξ ,με απιστιες και πολλες σκηνες ζηλιας.

Το δευτερο ζευγαρι …είναι ευτυχισμενο και ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  και η ζωη τους κυλα 
ηρεμα χωρις εξαρσεις.
Οσο για το σεξ????
 Δεν ακολουθειται από πυροτεχνηματα αλλα είναι τοσο τρυφερο 
που είναι <ανεπαναλυπτο>..Ποια ιστορια θα επιλεγατε?

Οι περισσοτεροι θα βρισκατε πιο ενδιαφερουσα την πρωτη.
Ποιος νοιαζεται να ακουσει για ένα καθημερινο ζευγαρι όπως όλα τα αλλα
 που η ζωη του κυλα σαν < ένα μακρυ,…ηρεμο..ποταμι με καθαρο νερο ? >


Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ

Οι παθιασμενες νευρωτικες εκρηκτικες  σχεσεις  ασκουν μια γοητεια 
{ελξης-απωθησης } σε πολλες γυναικες καμμια μας δεν την επιδιωκει συνειδητα, 
όμως η σκοτεινη πλευρα του εαυτου μας  ελκεται από τις σχεσεις
 υψηλου κινδυνου και εντονου σεξ που συμβολιζουν την υπερβαση 
από την καθημερινοτητα.

Ας αφηγηθω την ιστορια μιας πελατισσας μου της Μ .28 ετων Γυμναστρια 
και του Π.
Όταν γνωριστηκε η Μ με τον Π ειχε μια σχεση με τον Κ. για τρια χρονια.
Ειχε σταθεροτητα και ασφαλεια το σεξ που εκανε με τον Κ. η Μ ηταν καλο
  αν και ειχε γινει συνηθεια αλλα το θεωρουσε φυσιολογικο μετα από τρια χρονια
 συμβιωσης.
Όταν ομως γνωρισε τον Π.στο γυμναστηριο οπου εργαζοταν, η χημεια ηταν 
πολύ εντονη από την πρωτη στιγμη. Αισθανθηκε μια τοσο ακατανικητη σωματικη
 ελξη που την εκανε να νιωσει αβολα.Προσπαθησε να τον αποφυγει σθεναρα,
όμως εκεινος προσπαθουσε διακριτικα αλλα επιμονα. Τελικα ενεδωσε 
και κατεληξαν να κανουν παθιασμενο ερωτα στο σπιτι του.
Η σχεση τους κρατησε 6 μηνες και ηταν οι χειροτεροι αλλα και οι εντονοτεροι 
στη ζωη της Μ.Γιατι το λεω αυτό…Γιατι χωρισε από τον Κ. γιατι ειχε ξεμυαλιστει 
με τον Π.Το σεξ μαζι του ηταν το καλυτερο που ειχε ποτε αν και η σχεση τους
 από την αρχη ηταν αποτομη.Μιλουσε ασχημα και κατηγορουσε την Μ.φλερταρε 
όταν εβγαιναν εξω με τη Μ. άλλες κοπελες και της δημιουργησε ζηλεια την εκανε
 να αισθανεται ανασφαλης.Όμως όταν εκαναν σεξ δεν υπηρχε τιποτα τα ξεχνουσε 
η Μ. όλα. Μετα όμως από το σεξ η Μ. επεφτε σε καταθλιψη μεχρι να ξαναπαρει
 την επομενη δοση της(την ερωτικη).

Είναι διαπιστωμενο ότι οι σχεσεις με ενταση και παθος συνοδευονται συχνα 
από απογειωτικο σεξ.
Γιατι συμβαινει αυτό?
Ο βασικος λογος είναι ότι τα υψηλα ποσοστα αδρεναλινης που χαρακτηριζουν
 μια τετοιου ειδους σχεση κανουν πιο εντονη τη σεξουαλικη επιθυμια.

Η Μ. καταλαβε το αδιεξοδο της ιστοριας και αφησε τον Π.(αφου όμως ειχε 
γινει ένα ψυχικο ρακος) και εβαλε σιγα-σιγα τη ζωη της σε ταξη.
Η Κ.35 ετων βρισκεται σε μια σχεση εκρηκτικη με τον Α. 32 ετων εδώ και τρια 
χρονια.
Γνωριστηκαν σε ένα παρτι και ερωτευτηκαν παραφορα.
Όταν είναι μαζι είναι σαν να ζουνε στον δικο τους παθιασμενο κοσμο.
Διαφωνουνε σε πολλα πραγματα και μαλωνουν ακομα και μπροστα
 στους φιλους τους ειδικα όταν ο Α. πινει παραπανω.
Η καθημερινη συμβιωση είναι ενας αθλος…και εχουν χωρισει πολλες φορες 
και ξανασμιγουν παλι.
Γνωριζουν ότι υπαρχουν προβληματα στη σχεση αλλα και οι δυο εχουν 
συνηθισει την εξαρση που εχει δημιουργηθει αναμεσα τους και ο Α.
 καποιες φορες την αποζητα.είναι επιρρεπης και ανασφαλης επηρεαζεται
 από τους δικους του ανθρωπους και τους φιλους.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
Ελκονται από παραφορες και δυσκολες σχεσεις υψηλων ερωτικων εντασεων.
Συνηθως προκειται για προσωπικοτητες ναρκισσιστικες, νευρωτικες, 
υστερικες, εγωιστικες και νευρικες…που εκτιθενται συχνα σε σκηνες ζηλοτυπιας.

Η επιλογη του ερωτικου μας συντροφου εχει να κανει με βιωματα που αναγονται στην παιδικη μας ηλικα, στην αναμοχλευση αισθησεων,…βιωματων…ακομα και σε μυρωδιες (Οσμες) από τα παιδικα χρονια.

Ο τροπος που σχετιζομαστε με το συντροφο μας προερχεται από την οικογενεια
 μας και από το πώς σχετιζομασταν με τους γονεις μας.
Αν οι γονεις μας ηταν π.χ. απομακροι, στην ενηλικη ζωη μας είναι πιθανο 
να εχουμε δυσκολια να συναψουμε πιο στενες σχεσεις.
Αν ένα ατομο δεν μπορει να απεμπλακει από τις ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ …
θα συμβουλευα να αναζητησει τη βοηθεια ενός ειδικου(ψυχολογου).
 Για να <δουλεψει>.........
Τις προσωπικες του ανασφαλειες και αδυναμιες.~~~~!!!!!!!!!!!!

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

ΕΘΙΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ(NTR)ΕΘΙΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

 Στη περιφέρεια τα έθιμα αναβιώνουν κάθε χρόνο και κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις μας! Διαβάστε στο newsit όλα εκείνα τα περίεργα έθιμα που δικαιολογούν την παροιμία "Πάσχα στο χωριό".

Στην Κύθνο την Κυριακή του Πάσχα στηνεται μία κούνια στην πλατεία του νησιού, στην οποία ανεβαίνουν και κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές.

Στη Σύρο πάλι το Πάσχα γιορτάζεται συγχρόνως και από την Ορθόδοξη και από την Καθολική κοινότητα.

Στη Φολέγανδρο περιφέρουν την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τρεις μέρες και την περνούν μαζί με με την πομπή των πιστών απ' όλα τα σπίτια του νησιού!

Στο νησί της Πάτμου πάλι, την Μ. Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου και του Νιπτήρα στην κεντρική πλατεία.

Το Σάββατο του Λαζάρου στην Κάλυμνο ζυμώνουν "Λαζάρους", πλάθουν δηλαδή ένα ομοίωμα ανθρώπου με χέρια, πόδια και κεφάλι.

Στην Κάρπαθο την ανάσταση αντί για σουβλιστό αρνί έχουν το πατροπαράδοτο Βυζαντί δηλαδή γεμιστό αρνί με ρύζι, πλιγούρι και εντόσθια. Το ψήνουν σε παραδοσιακό Καρπάθιο φούρνο, ο οποίος σφραγίζεται με λάσπη και πηλό και ανήμερα του Πάσχα τον ανοίγουν και γιορτάζουν την ημέρα αυτή με ντόπιο κρασί και παραδοσιακούς χορούς.

Στην Κέρκυρα το πρωί του Μ. Σαββάτου μετά την ακολουθία της Πρώτης Ανάστασης στην Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες πήλινα δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο κρότο. Το βράδυ του Μ. Σαββάτου η Ανάσταση γίνεται στην Άνω Πλατεία και όλα τα παράθυρα των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά με αναμμένα κεράκια.

Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων στην Ζάκυνθο, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό αλλά και από τα παράθυρα των σπιτιών.

Στην Ύδρα την Μ. Παρασκευή γίνεται κάτι το μοναδικό, ο Επιτάφιος της συνοικίας Καμίνι μπαίνει στη θάλασσα και εκεί διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου.

Στην Καλαμάτα αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός των "μπουλουκιών". Οι διαγωνιζόμενοι, με παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με σαΐτες (χαρτονένιοι σωλήνες γεμάτοι μπαρούτι), επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο. στο γήπεδο του Μεσσηνιακού.

Ένα από τα πιο παλιά έθιμα οι "κούνιες" αναβιώνουν εκτός από την Κύθνο και στη Λέσβο. Την Κυριακή του Πάσχα στήνεται στην πλατεία του νησιού μια κούνια στην οποία ανεβαίνουν κορίτσια και αγόρια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το έθιμο του "λάκκου" που αναβιώνει παραδοσιακά στη Λιβαδειά. Μετά την Ανάσταση και πριν ακόμα ξημερώσει οι Λειβαδίτες ετοιμάζουν με προσοχή το λάκκο όπου θα ανάψει η φωτιά με τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Εκεί ψήνονται τα αρνιά.

Στην Μονεμβασία, τη Σύμη και την Αστυπάλαια ανήμερα ή την επομένη του Πάσχα, γίνεται το κάψιμο του Ιούδα. 
Πρόκειται για ένα ομοίωμα παραγεμισμένο με ξύλα και άχυρα το οποίο προηγουμένως έχουν περιφέρει οι νέοι στα χωριά.

Στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο στη δεύτερη Ανάσταση βγάζουν σε δημοπρασία την εικόνα της Αγίας Αναστασίας. 'Όποιος πλειοδοτήσει, κρατά την εικόνα στο γύρο που κάνουν, σχηματίζοντας το "μαγικό κύκλο", ο οποίος προστατεύει το χωριό από κάθε κακό.


ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΑ

Την Κυριακή του Πάσχα εορτάζουμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει:
Τα χαράματα της Κυριακής, πήγε η Παναγία και η Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο του Ιησού. Τότε έγινε μεγάλος
σεισμός και ένας Άγγελος αφού κύλισε την πέτρα που έφραζε το μνήμα, κάθισε πάνω της. Οι στρατιώτες που
φρουρούσαν τον τάφο, παρέλυσαν από τον φόβο τους. Απευθυνόμενος προς την Παναγία και την Μαρία τη
Μαγδαληνή ο Άγγελος, τους είπε να μην φοβόνται και ότι ο Ιησούς που ψάχνουν έχει αναστηθεί. Τους έδωσε παραγγελία
δε, να πάνε να ειδοποιήσουν τους μαθητές Του, για το γεγονός της Ανάστασης και να τους πουν να πάνε στην
Γαλιλαία όπου και θα τους εμφανιστεί ο Ιησούς. Αυτό και έκαναν. Στον δρόμο, πηγαίνοντας προς τους μαθητές,
εμφανίστηκε μπροστά τους ο Χριστός. Εκείνες τον προσκύνησαν και παρακινούμενες και από τον ίδιο έτρεξαν
να αναγγείλουν το χαρμόσυνο γεγονός στους μαθητές Του.

Εντωμεταξύ, οι Αρχιερείς ειδοποιήθηκαν από στρατιώτες ότι ο Ιησούς όντως αναστήθηκε. Κι εκείνοι αντί να
σκεφτούν ποιόν οδήγησαν στην σταύρωση, έκαναν κάτι πιο απλό. Δωροδόκησαν τους στρατιώτες ώστε να λένε ότι το
σώμα του Χριστού κλάπηκε την νύχτα από τους μαθητές Του, και δεν αναστήθηκε. Οι μαθητές πήγαν όντως στην Γαλιλαία και εκεί εμφανίστηκε μπροστά τους ο Χριστός. Τους ευλόγησε και τους είπε να ταξιδέψουν και να διδάξουν όσα
αυτός τους δίδαξε. Επίσης τους έδωσε την εντολή, όποιον πιστεύει σε Αυτόν, να τον βαπτίζουν στο όνομα του
Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι έκαναν οι μαθητές του, και έφτασε ο λόγος του Θεού μέχρι τις μέρες
μας.

Η γιορτή του Πάσχα είναι κινητή. Δεν γιορτάζεται, δηλαδή, κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Το πότε θα
γιορτάζουμε το Πάσχα, καθορίστηκε από την 1η Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325μ.Χ. 
Εκεί ορίστηκε ότι Κυριακή του Πάσχα θα είναι η πρώτη Κυριακή που ακολουθεί την πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου). Έαν  τύχει και η πανσέληνος είναι ημέρα Κυριακή, τότε Πάσχα θα έχουμε την επόμενη Κυριακή. Εξ αυτού του ορισμού πηγάζει το συμπέρασμα ότι το Πάσχα «πέφτει» πάντα ανάμεσα στις 4 Απριλίου και στις 8 Μαΐου.

Σχετικά με την προέλευση της λέξης Πάσχα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη λέει ότι προέρχεται από την εβραϊκή
λέξη «Pasah» που σημαίνει διάβαση. Στο Εβραϊκό Πάσχα άλλωστε αυτό εορτάζεται. Η απελευθέρωση των Εβραίων από τους Αιγυπτίους και η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Η δεύτερη εκδοχή, θέλει την λέξη Πάσχα να προέρχεται από
το ελληνικό ρήμα Πάσχειν, προς τιμή των Παθών του Ιησού Χριστού.

 Το Πάσχα ή αλλιώς η Λαμπρή γιορτάζεται σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας με σούβλισμα αρνιών, τσούγκρισμα κόκκινων αυγών, τραγούδια και χορούς. Όλη η επόμενη του
Πάσχα εβδομάδα, είναι γιορτινή και γι’ αυτό τον λόγο η Εκκλησία μας έχει αποφασίσει να μην νηστεύουμε την
Τετάρτη και την Παρασκευή εκείνης της εβδομάδας. Οι πιστοί συνηθίζουν για σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα, όταν
συναντιόνται να μην χαιρετιούνται ως συνήθως αλλά να λένε τα εξής λόγια:
~ Χριστός Ανέστη!~
~Αληθώς Ανέστη!~
Επίσης έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία μας, για σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα να λέγεται η Αναστάσιμη Προσευχή.ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!!!!!!!!!

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ!!!!!(NTR)Το μεγαλύτερο δώρο είναι η υγεία.... 
.....Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η ικανοποίηση...........
 Και η καλύτερη σχέση είναι η πίστη.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Κοίτα γύρω σου και να ΄σαι ευτυχής μ΄ αυτά που έχεις. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε πολλά περισσότερα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε!

Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φωτίσει όλους μας και ειδικά όλους εκείνους που απεργάζονται το κακό του διπλανού τους...
Αυτές τις ημέρες, το μηνυμα και το μάθημα που μας διδάσκει ο Θεός είναι η αγάπη προς τον πλησίον...


~και λεει~
Μην ξεχνας:
"Θα ερχομαι να σου χτυπαω συχνα την πορτα...
Θα ειμαι ο ζητιανος στην γωνια που συναντας...
Θα ειμαι το "δακρυ" του μικρου που σου απλωσε το χερι..
Θα ειμαι το "γιατι" σε καθε αδεσποτη ψυχουλα..
Θα ειμαι το "παραπονο" στο βλεμμα του ορφανου..
Θα ειμαι σε καθε πλασμα στη γη που ζηταει αγαπη.."


"..Καρτερώ το μήνυμα
της Ανάστασής σου Κύριε...
Της γλυκιάς θωριάς σου
αδημονώ την ανάταση..
Και ο λόγος σου,
πύρινη ρομφαία
στις κεφαλές των ανάξιων!!.."

Το Πάσχα, δεν είναι μόνον πένθος και θλίψη για το Θείο δράμα, αλλά είναι και αρχέγονη Χαρά, είναι Φως, είναι Ελπίδα με την Ανάσταση του θεανθρώπου!!
Όπως το φως της Ανάστασης θα πλημμυρίσει τη φύση έτσι να πλημμύρισει και η αγάπη τη ζωή μας και η Ελπίδα να γίνει Οδηγός μας!

"Εύχομαι το άγιο φως της Ανάστασης, να φέρει ανάταση ψυχής και να φωτίσει τα βήματα και τις καρδιές όλων μας, για σωστότερες επιλογές - αποφάσεις, με πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον!!!! Κι ας γίνει η φετινή Ανάσταση το πέρασμα
από τη ζωή της προσποίησης


στην αληθινή ζωή!!!!!!!!!


Καλή Ανάσταση Σωμάτων και Ψυχών!Χρονια Πολλα!!!!!!!!!

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΣΧΕΣΕΙΣ....(NTR)


Προτού εφαρμόσετε τις παρακάτω συμβουλές - οδηγίες, μελετήστε τις καλά, και σιγουρευτείτε ότι τις καταλάβατε. Εφαρμόζοντάς τες όλο και συχνότερα στις καθημερινές σας σχέσεις με τον σύντροφο, τα παιδιά σας, την οικογένεια και τους συνεργάτες σας, θα διαπιστώσετε ότι οι σχέσεις δεν είναι τόσο δύσκολες όπως αρχικά νομίζατε! Καλή αρχή!...
Πριν αρχίσετε να τις εφαρμόζετε θα ήταν καλό να τις μελετήσετε πολύ προσεχτικά.

Όταν μιλάτε προσπαθήστε να είστε ακριβείς σ’αυτό που λέτε και περιγραφικοί.

Αποφεύγετε να γενικεύετε (π.χ. «Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για μένα», «πάντα ήσουν τέτοιος», «Πότε κοίταξες τις ανάγκες μου;»

Αποφεύγετε να υποθέτετε τι θέλει να πει ο άλλος, ή τι σκέφτεται

Αποφεύγετε να αναλύετε τα κίνητρά του/της

Μη χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς

Εκφράστε την επιθυμία σας έτσι ώστε να έχει τη μορφή συγκεκριμένης πρότασης.
Αυτό μπορεί να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος
(π.χ. «...Θα ήθελα να με κοιτάς όταν μου μιλάς, γιατί έτσι νιώθω ότι μου δίνεις περισσότερη σημασία»).

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του άλλου, και σκεφτείτε με προσοχή πώς νιώθει, ή τι σκέφτεται για το θέμα.

Δείξτε κατανόηση και εκφράστε την αποδοχή σας στον άλλον:

-Με τον τόνο της φωνής σας,
-Την στάση του σώματος σας,
-Και τις εκφράσεις του προσώπου σας
-Με το να επαναλαμβάνετε αυτό που είπε ο άλλος πριν από σας, και κυρίως με -το να επαναλαμβάνετε τις πιο σημαντικές σκέψεις κι επιθυμίες του.

Διατυπώστε τις σκέψεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φανερό ότι πρόκειται για τη δική σας γνώμη. (αντί να πεις: «παραμελείς το παιδί μας», μπορείς να πεις: «Πιστεύω ότι το παιδί μας αισθάνεται παραμελημένο από σένα». Αν διατυπώνεις τη γνώμη σου με τέτοιο τρόπο, είναι πιο πιθανό ο άλλος να αναρωτηθεί για ποιο λόγο έχεις τη συγκεκριμένη άποψη, ή να ακούσει προσεχτικά αυτό που λες. 

Εκφράζετε τα συναισθήματά σας για το θέμα που συζητάτε, και αποφεύγετε γενικές αναφορές του τύπου: «Είμαι θυμωμένη μαζί σου». Είναι προτιμότερο να πείτε: «Είμαι θυμωμένη μαζί σου γιατί πιστεύω ότι το παιδί μας νιώθει παραμελημένο από σένα».

Όταν λέτε κάτι προσπαθήστε να δείχνετε και τα θετικά σας συναισθήματα στον συνομιλητή σας, εφόσον νιώθετε έτσι. Όταν ο άλλος γνωρίζει ότι ενδιαφέρεστε γι’αυτόν –ανεξάρτητα από το παράπονο που εκφράζετε, ή τον θυμό σας για κάτι που συνέβη- αισθάνεται λιγότερο απειλημένος κι εχθρικός, και ίσως ενοχληθεί λιγότερο απ’όσα πείτε.

Προσπαθήστε να είστε όσον είναι δυνατόν πιο ακριβείς και συγκεκριμένοι σ’αυτό που λέτε. Όταν για παράδειγμα, περιγράφετε μια συμπεριφορά, αντί να πείτε: «Μου αρέσει να είσαι τρυφερή μαζί μου», πείτε: «Μου αρέσει όταν μ’αγκαλιάζεις και με φιλάς».

Όταν θέλετε να εκφράσετε το παράπονό σας ότι ο άλλος δεν σας φιλά όταν φεύγει για την δουλειά, ή όταν γυρίζει στο σπίτι, αντί να του πείτε: «Ποτέ δεν με φιλάς», είναι προτιμότερο να του πείτε: «Θα μου άρεσε όταν φεύγεις το πρωί για τη δουλειά να με φιλάς», ή «θα μου άρεσε όταν γυρίζεις σπίτι να με φιλάς μόλις μπαίνεις».

Όταν λέτε κάτι να είστε σίγουροι και ξεκάθαροι μέσα σας γι’αυτό που θέλετε να πείτε. Το ίδιο σίγουροι πρέπει να είστε όταν ζητάτε από τον άλλον να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει δηλαδή να είστε πρώτα εσείς ξεκάθαροι μέσα σας τι είδους πρέπει να είναι αυτή η συμπεριφορά, ώστε να δώσετε στον άλλον να καταλάβει τι ακριβώς ζητάτε.

Δείξτε συμπάθεια στον άλλον την ώρα που εκφράζετε τα συναισθήματα ή τις σκέψεις σας:Προτού αρχίσετε να εκφράζεστε, μπείτε στη θέση του άλλου και προσπαθήστε να φανταστείτε πως θα νιώθει ακούγοντας αυτά που θέλετε να του πείτε,
προσπαθήστε να φανταστείτε πόσο θα του κοστίσει να κάνει αυτό που του ζητάτε.
Τέλος, προσπαθήστε να δείξετε ότι κατανοείτε και τη δική του άποψη.

Αν κάνετε τα παραπάνω, είναι πιο πιθανό το άλλο άτομο να καταλάβει και να αποδεχτεί τα όσα λέτε. Να θυμάστε πάντα ότι για να σας δείξουν κατανόηση, πρέπει πρώτα να δείξετε εσείς κατανόηση!!...

(Παράδειγμα: Όταν θέλετε να προτείνετε στον σύντροφό σας να βγαίνετε έξω πιο συχνά, αντί να του πείτε: «Εγώ θέλω να βγαίνουμε πιο συχνά, αλλά εσύ δεν φαίνεται να με πολύ-υπολογίζεις...», θα είναι πιο σωστό να πείτε: «Ξέρω ότι σου αρέσει να μένεις σπίτι, και ότι η κοινωνική ζωή δεν σου είναι τόσο απαραίτητη όσο σε μένα. Ξέρω επίσης, ότι προβληματίζεσαι με τα οικονομικά μας. Όμως εμένα θα μου ήταν ευχάριστο μια με δυο φορές το μήνα να πηγαίνουμε κάπου με φίλους και νομίζω ότι αυτό θα με βοηθούσε να νιώθω καλύτερα και πιο ευχαριστημένη».

Είναι σημαντικό να εκφράζετε έγκαιρα τις επιθυμίες και τα συναισθήματά σας, ιδιαίτερα τα αρνητικά, προτού συσσωρευτούν μέσα σας και είναι δύσκολο να τα ελέγξετε.
Φροντίστε να εκδηλώνετε ιδιαίτερα τα αρνητικά συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, η απογοήτευση, η αίσθηση αδιαφορίας που εισπράττετε από τον άλλον, αφού όμως πρώτα ηρεμήσετε κάπως. Μ’αυτόν τον τρόπο δεν θα καταπιεστείτε και θα του δώσετε να καταλάβει ότι σας ενοχλεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά του.

Μη διακόπτετε το συνομιλητή σας όταν μιλά. Απαντήστε του μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι τελείωσε. Όταν έρθει η σειρά σας να πάρετε τον λόγο, μη βιαστείτε να απαντήσετε ή να μιλήσετε. Απαντήστε μόνο όταν είστε σίγουροι ότι καταλάβατε τι εννοούσε ο άλλος. Αν κάτι δεν σας είναι σαφές, κάντε διευκρινιστικές ερωτήσεις, και μην βιάζεστε να οδηγηθείτε σε υποθέσεις.

Τρόποι να ζητήσετε διευκρινήσεις:
Αντί να πείτε:  «δεν σε κατάλαβα», ή «Τι εννοείς;..», είναι προτιμότερο να δηλώσετε απλά ότι αυτό ή το άλλο σημείο δεν σας είναι ξεκάθαρο.
Επαναλάβετε τα λόγια του άλλου, ώστε να ελέγξετε εάν καταλάβατε σωστά.

Γενικά να θυμάστε:
Όταν μιλάτε, φροντίστε:

αυτό που λέτε να δείχνει ότι καταλαβαίνετε την άποψη του άλλου, και
να περιλαμβάνει και το πως αισθάνεστε αυτή τη στιγμή
(π.χ. «Ξέρω ότι είσαι κουρασμένη από τις δουλειές του σπιτιού, αλλά δεν μου είναι ευχάριστο να ακούω τα παράπονά σου μόλις επιστρέφω κουρασμένος από τη δουλειά μου...», ή «καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για σένα να έρθω μαζί σου, αλλά πίστεψέ με νιώθω σήμερα πολύ κουρασμένη για να βγω έξω...»)

Φροντίστε να επικεντρώνεστε μόνο στο παρόν και να μην αναφέρεστε σε γεγονότα του παρελθόντος. Μην ξεφεύγετε από το θέμα, και μη συγκρίνετε το συγκεκριμένο περιστατικό με άλλα που έγιναν πιο παλιά.

Φροντίστε ώστε τα μηνύματα του σώματός σας να συμφωνούν με τα λεκτικά μηνύματα που στέλνετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Εξασκείστε τις παραπάνω οδηγίες & πρακτικές συμπεριφορές σε κάθε ευκαιρία που έχετε καθημερινά με τον/την σύντροφό σας για επικοινωνία, ακόμα και για πράγματα που εσείς θεωρείται ασήμαντα...!